V predaji septembrové číslo eVýchodu

Septembrové číslo mesačníka eVýchod otvára rozhovor so Samuelom Miškom. Istý čas pracoval na zahraničnom oddelení generálneho biskupského úradu, dnes rozbieha projekt diakonického domova pre seniorov v Prešove. Viedol tiež skupinu na študijno-poznávacej ceste po stopách Martina Luthera do Nemecka, ku ktorej sa v reportáži vracia  Soňa Grestyová. Vône a kontrasty Indie, ako aj život miestnych kresťanov približujú Michal a Katka Valčovci. Nečakaný a bolestný je rozlúčkový portrét historika a bibliografa Miloša Kovačku, tiež dlhoročného spolupracovníka  redakcie EV. Nechýbajú dve  recenzie kníh legendárneho príbehu Nezabíjajte vtáčika a teologickej publikácie Mira Kocúra Nie je naivita ako naivita. Manželský pár Jozef a Miroslava Oráčovci čitateľom pootvárajú dvere do svojho súkromia a spomienky na roky obetavej služby. Ľubo Bechný objektívnom svojho fotoaparátu zachytil najväčší hudobný festival Pohoda a reflektuje najmä ekumenické bohoslužby, ktoré sú jeho súčasťou. Septembrové číslo uzatvára rozhovor Zuzany Martausovej s malým hudobným rodinným tímom Dovalovcov.

Objednávkový formulár: www.evychod.sk, 0918 / 828 302