Futbalový turnaj Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Už starí Gréci hovorili: V zdravom tele, zdravý duch. Potvrdili to aj mladí evanjelici v Šarišsko-zemplínskom senioráte, ktorí aj v tomto roku súťažili v najpopulárnejšom športe, vo futbale. Seniorát organizuje športové turnaje vo futbale, volejbale a občasne aj vo florbale už dlhé roky. Istý čas dokonca aj trojdňové Športové dni mládeže.  

Tohtoročný futbalový turnaj sa konal v cirkevnom zbore Chmeľov za účasti šiestich tímov v mládežníckej kategórii – Bardejov, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov, Soľ, Vyšný Žipov. Dorastová kategória vzhľadom na jediný prihlásený tím (Richvald) bola zrušená. Je to zrejme aj výsledok znepokojivej tendencie na Slovensku, že mladí ľudia dnes čoraz menej športujú.

Turnaj otvoril biblickým zamyslením domáci zborový farár a zároveň koordinátor práce s dorastom a mládežou v Šarišsko-zemplínskom senioráte Tomáš Valašík. Mladým pripomenul na základe slov apoštola Pavla z Filipským 3,12 – 14, že tak ako majú na turnaji pred sebou cieľ víťazstva, majú mať ako mladí kresťania pred sebou cieľ Božieho povolania v Ježišovi Kristovi, za ktorým treba bežať. V Kristovi je tá najväčšia odmena a víťazstvo.

Po napínavom penaltovom závere finálového zápasu 1. miesto získal tím zo Soli, ktorý zároveň vyhral aj putovný pohár seniora. Na 2. mieste sa umiestnil tím z Vyšného Žipova a na 3. mieste tím z Hanušoviec nad Topľou. Medailové turnaje a cenu za najlepšieho strelca turnaja Dávidovi Hrivňákovi zo Soli odovzdal konsenior Marek Cingeľ. Ten zároveň poďakoval starostovi obce Chmeľov J. Gállovi za poskytnutie ihriska na turnaj a všetkým spolupracovníkom. 

 

Marek Cingeľ