Dištriktuálny deň VD v Bardejove

Dňa 15. februára 2023 biskupa VD Petra Mihoča s tajomníkom Marekom Cingeľom a bardejovského zborového farára Mariána Gregu prijal na Mestskom úrade v Bardejove primátor mesta Boris Hanuščák a vedúci oddelenia kultúry Martin Choma.

Rokovanie sa týkalo prípravy Dištriktuálneho dňa VD, ktorý sa bude konať v Bardejove 18. júna 2023 (nedeľa) v Športovej hale MIER.

Celodenný program bude rozdelený do dvoch častí. O 10.00 sa budú konať slávnostné Služby Božie, vysielané aj RTVS na Dvojke. Popoludní o 14.00 je pripravené pantomimické divadelné predstavenie svetoznámeho slovenského míma Milana Sládeka „Krížová cesta“.

Bude pripravený aj špeciálny program pre deti. Počas obedňajšej prestávky ponúkneme účastníkom historické prehliadky – 1. Po luteránskom Bardejove, 2. Po židovskom Bardejove. Podujatie ako aj predstaviteľov mesta Bardejov navštívia predstavitelia partnerských evanjelických cirkví z Nemecka (v strednom Nemecku, Württembergu) a okolitých krajín. V Bardejove sa konal Dištriktuálny deň VD už v roku 2012 na Zimnom štadióne.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Reportáž Bardejovskej televízie nájdete na:

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/pripravuje-sa-distriktualny-den-v-bardejove?fbclid=IwAR0xP1X-oWWrL2R8mEQC7ZJjlUyfthArozgL8FVUcviaQ8X3OCG0_KDhKpw#.Y_3npsCvhq0.link