Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskup Peter Mihoč pozýva všetkých ordinovaných VD na tradičné duchovno – pastorálne stretnutie DIŠTRIKTUÁLNU PASTORÁLNU KONFERENCIU VD, ktorá sa bude konať na záver pôstneho obdobia 24. 3. 2023 v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove so začiatkom o 10. 00 hod. (Hlavná 137).

Témou stretnutia je „Návrat k Prvej láske“. Uvedomujeme si náročnosť farárskej služby v dnešnej neľahkej dobe, jej rôzne úskalia a mnohé zápasy. Bojujeme v našich radoch so syndrómom vyhorenia, ľahostajnosťou, apatiou, sklamaním a potrebujeme návrat k „Prvej láske“. K Tomu, ktorý nás našiel ako stratených, pozval k nasledovaniu a neskôr aj k službe. K Tomu, ktorého sme si zamilovali pre Jeho lásku, milosrdenstvo a evanjelium, ktoré nám do nášho života priniesol. Potrebujeme sa nanovo k Nemu vrátiť. Je tu však aj cirkevný zbor ako miesto našej služby, naša Božia rodina, do ktorej patríme. A je tu aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku ako priestor našej spoločnej služby Pánovi. O tom všetkom chceme spoločne rozmýšľať na tohtoročnej DPK VD.

PROGRAM:

9. 30 – Registrácia

10. 00 – Otvorenie konferencie

10. 05 – Úvodná pobožnosť (Mgr. Martin Chalupka – senior ŠZS, zborový farár Prešov)

10. 30 – Prednáška: Syndróm vyhorenia (Mgr. Karol Kováč PhD. – Inštitút stresu, Bratislava)

12. 00 – Diskusia

12. 30 – Obed (v priestoroch BÚ VD)

13. 30 – Koreferát: „Návrat k Bohu“ (Mgr. Ján Velebír – zborový farár, Myjava)

13. 50 – Koreferát: „Cirkevný zbor – ako motivácia k službe“ (Mgr. Katarína Hudáková – konseniorka LOS, zborová farárka, Liptovský Ondrej)

14. 10 – Koreferát: „ECAV – priestor spoločnej služby“ (Mgr. Peter Mihoč – biskup VD na Slovensku, Prešov)

14. 30 – Diskusia

15. 00 – Ukončenie, záverečné slovo

Konferenčný poplatok je 5 Eur, uhrádza sa na mieste podujatia.

Na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu je potrebné sa prihlásiť do 20. 3. 2023: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky 0908/368889.

K prednášajúcemu Karolovi Kováčovi:

Snaha získať odpovede na otázky prečo žijeme ako žijeme, prečo sa nachádzame v určitých vzťahoch, a ako žiť kvalitný život ma sprevádza celým mojim životom. Zvedavosť ma doviedla k štúdiu psychológie a štúdiu životných príbehov. V 23 rokoch som dostal možnosť viesť predmety z oblasti psychohygieny, psychológie zdravia, work-life balance a stres manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Vedieť neznamená konať. Vysoké pracovné tempo, stres a zanedbaná starostlivosť si vyžiadali daň na mojom zdraví – pásový opar (herpes zoster). Takmer 4-mesačná rekonvalescencia mi pomohla ujasniť si životné priority. Cenná, ale drahá skúsenosť viedla v roku 2015 k založeniu Inštitútu stresu, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom, aby neskončili ako ja.

Vzdelanie:

2008 – 2011: PhD., Komenského univerzita v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, odbor Sociálna a pracovná psychológia.

2003 – 2008: Mgr., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Filozofie, odbor Psychológia.

1998 – 2003: Evanjelické gymnázium Tisovec.

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca:

2015 – súčasnosť: Inštitút stresu – poradenstvo, prednášková a vzdelávacia činnosť, relaxačné programy.

2017 – súčasnosť: Dôvera zdravotná poisťovňa. Odborný garant pre tému stres.

2015 – 2018: Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Úvod do psychologických vied.

2008 – 2011: Komenského univerzita v Bratislave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Psychohygiena, Psychológia zdravia.