Rozhovor s koordinátorkou humanitárnej pomoci pre Ukrajinu

Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. Piate tohtoročné číslo prináša pôstne zamyslenia na začiatku pôstneho obdobia, ako aj reportáž z inštalácie Renáty Vinczeovej do funkcie generálnej dozorkyne v Kostole sv. Ducha v Nitre. Okrem tejto udalosti sa Posol venuje výročiu vojnového konfliktu na Ukrajine. Ľudmila Martičková, koordinátorka humanitárnej pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. pre Ukrajinu v rozhovore informuje o troch druhoch projektov zrealizovaných v uplynulom roku 2022 z rozpočtových prostriedkov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň sa končí cyklus biblického štúdia aj kurzu viery. Veríme, že v novom vydaní Posla nájdete povzbudenie, duchovné obohatenie, inšpirácie pre váš duchovný život či aktivity vo vašich cirkevných zboroch a spoločenstvách. Prajeme vám príjemné čítanie.

FOTO: E. Mihočová © Východný dištrikt