Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Pred začiatkom pôstu a príchodom Veľkej noci sa konali Kázňové prípravky, aby kazateľom uľahčili prípravu kázní počas časovo náročného obdobia. Išlo o spoločné podujatie Východného a Západného dištriktu, na ktorom sa 20. februára 2023 zúčastnilo asi 60 farárov a teológov, tak z domova ako aj zahraničia. Na význam kázne v úvode online stretnutia poukázal Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu: „Kázeň je svedectvom o osobnom duchovnom živote s Bohom.“ Vyzdvihol preto potrebu homiletického vzdelávania, ktoré vedie k prehĺbeniu vzťahu medzi človekom a Bohom.

Bohdan Hroboň, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania (CKV) v Martine, ozrejmil historické pozadie 58. kapitoly knihy proroka Izaiáša, pojednávajúcej o dvoch aspektoch pôstu: kultovom – vonkajšom a vnútornom: „Izaiáš zdôrazňuje vnútornú stránku pôstu, často zanedbávanú, ale nezhadzuje pritom jeho stránku kultovú. Trvá na tom, že oba aspekty sú rovnako dôležité a majú ísť ruka v ruke.“ Označovať vonkajšie prejavy viery za formalizmus a zakladať si len na vnútornom prežívaní viery, nepovažuje biblista Bohdan Hroboň za správne.

V  následnej diskusii sa účastníci kázňových prípraviek zaoberali vyváženosťou oboch aspektov pôstu v praxi evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi, ranokresťanskou praxou robenia znaku kríža na čelá veriacich popolom na začiatku pôstu, možnosťami vyhlásenia verejného kolektívneho pôstu, ako aj v súčasnosti populárnymi pôstnymi výzvami, ktoré vychádzajú z kresťanských princípov, ale oslovujú aj sekulárneho človeka.

Ak je teda pôst správne uchopený a praktizovaný, môže sa stať pomôckou na „vyčistenie priestoru“ – odstraňovanie bariér medzi človekom a Bohom. To, či povedie k duchovnej pýche, závisí od prístupu jednotlivca. Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, verí, že kazatelia v čase pôstu a Veľkej noci nezvestujú tajomstvo Kristovho kríža len z „donútenia“ – tak ako bol Šimon z Kyrény nútený niesť Kristovi kríž – ale skutočne rozumejú jeho obsahu ako vrcholnej udalosti pre záchranu a spásu človeka.

Kázňové prípravky organizačne zastrešil a moderoval Marek Cingeľ, tajomník biskupa Východného dištriktu. Každý účastník dostal k dispozícii sériu kázní, ktoré majú farárom a študentom teológie uľahčiť zvestovanie Božieho slova práve v náročnom období pôstu a Veľkej noci.

E. Mihočová

Foto – Milada Ferková