Biskup Východného dištriktu poďakoval Pozdišovciam

V 2. pôstnu nedeľu – 13. marca 2022 navštívil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pozdišovciach, aby sa mu poďakoval za angažovanosť a spoluprácu pri riešení humanitárnej utečeneckej krízy. V kooperácii so samosprávou a vedením obce v priestoroch kultúrneho domu zriadili cirkevný zbor a Evanjelická diakonia sklad humanitárnych zbierok. Biskup Východného dištriktu zvlášť ocenil službu farárky Denisy Vargovej, ktorá popri svojich zborových povinnostiach organizuje vykládku zbierok, ich triedenie a následnú prepravu na hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom. Cirkevný zbor Pozdišovce pripravil  v priestoroch starej školy tiež lôžka pre utečencov a dobrovoľníkov.

Biskup Peter Mihoč v kázni zdôraznil, že „počas tohtoročného pôstneho obdobia je dôležité vidieť v utrpení vojnou zasiahnutého ukrajinského ľudu, žien a detí,  trpiaceho Krista na kríži. Poslaním kresťanov dnes je pomôcť niesť trpiacim kríž, pod ťarchou ktorého padajú. Kríž nie je iba symbolom kresťanskej viery, ktorú máme vyznávať. Je to aj bremeno, ktoré máme niesť na pleciach spolu s tými, ktorí sa ocitli v núdzi“.

Spolu s farárkou Denisou Vargovou prislúžil biskup VD v rámci Služieb Božích veriacim  sviatosť Večere Pánovej.  Na bohoslužbách sa zúčastnil reportér Svetového luteránskeho zväzu Albin Hillert, ktorý monitoruje súčasnú utečeneckú krízu vo východnej Európe, nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Rumunsku. Reportéra sprevádzal Drahomír Oslík, evanjelický farár, ktorý v súčasnosti pôsobí v cirkevnom zbore Waynesboro v Pensylvánii, USA. Spoločne 12. – 13. marca navštívili niekoľko evanjelických diakonických a misijných zariadení Východného dištriktu, poskytujúcich ubytovanie ukrajinským utečencom – Soľ, Kukovú, Poprad-Stráže, Partizánsku Ľupču, Janoškov dom a Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove.  

Po Službách Božích biskup Mihoč absolvoval prehliadku aktuálneho stavu skladových zásob humanitárnej pomoci, ktoré sa rýchlo míňajú. Spolu s farárkou D. Vargovou sa dohodli, že tovar nepoužiteľný na hraniciach bude presunutý do evanjelických zariadení, kde sú utečenci dlhodobo ubytovaní. Koordináciou distribúcie a monitoringom potrieb v zariadeniach boli poverení zamestnanci biskupských úradov.

E. Mihočová

Foto – LWF/Albin Hillert