Kurz pre kantorov v Prešove

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV v spolupráci s Edukačno-misijným centrom (EMC) zorganizoval Kantorský kurz I.. V priestoroch Starého kolégia v Prešove kurz v sobotu 19. marca 2022 otvoril Matej Oráč, koordinátor vzdelávacích aktivít EMC. Celkovo 22 evanjelických kantorov, nielen z Východného ale aj Západného dištriktu, privítal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.

Program začal spoločnou prednáškou vo Veľkej zasadačke Starého kolégia o nevyužitých možnostiach a potenciáli Evanjelického spevníka. Janko Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV analyzoval chorály z hľadiska štýlu, metra, rytmu, tempa a charakteru.

Následne sa kantori rozdelili na dve skupiny – začínajúcich a pokročilých. Samostatná práca v skupinách vytvorila priestor na bližšie zoznámenie sa. Začiatočníkom lektor Martin Tipul – člen Výboru cirkevnej hudby a Spevníkovej komisie priblížil, čo by mala obsahovať príprava kantora na Služby Božie a predstavil základy organovej hry – tiež princípy ovládania, nastavenia nástroja, registrácie a transpozície piesní. Program mal aj praktickú časť – začínajúci kantori sa učili nové piesne z Evanjelického spevníka, na ktoré si doposiaľ netrúfli.

S pokročilou skupinou pracoval Janko Siroma – po všeobecnom oboznámení sa s organom nasledovala praktická hra na „kráľovskom nástroji“ v Chráme sv. Trojice v Prešove, nácvik sprievodu, predohier a dohier duchovných piesní (chorálov). Účastníci kurzu mali tiež priestor na konzultáciu s lektormi a riešenie individuálnych problémov, s ktorými sa stretávajú vo svojej kantorskej praxi.

Každý kantor si mal na kurz priniesť materiály, ktoré používa pri sprevádzaní Služieb Božích a pripraviť si desať piesní na konzultáciu s lektorom, vrátane odbornej organovej literatúry. Od lektorov J. Siromu a M.  Tipula dostali ďalšie skladby, predohry a materiály vhodné na využitie v cirkevno-zborovej kantorskej praxi.

Kantorský kurz II. je naplánovaný na jeseň 2022 – tentoraz však v Bratislave, aby pokryl potreby záujemcov z celého Slovenska.

-emi-

Foto – E. Mihočová

Viac o kurze v Evanjelickom posli spod Tatier