Sklad humanitárnej pomoci

POZDIŠOVCE – Denisa Vargová: „Zbierky skladujeme v suchých a bezpečných priestoroch.“

Pri evanjelickom cirkevnom zbore v Pozdišovciach vznikol jeden z centrálnych skladov humanitárnej pomoci, ktorú zastrešuje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. Práve Pozdišovce, situované len necelých 40 kilometrov od hraníc, sa ukázali ako ideálna lokalita. Sklad vznikol v spolupráci cirkevného zboru s miestnou samosprávou, Evanjelickou diakoniou a Biskupským úradom Východného dištriktu. Pôvodne bola humanitárna pomoc sústredená v priestoroch kultúrneho domu, neskôr ju presunuli do podkrovných priestorov obecného úradu, aby bola chránená pred vlhkom a nepriazňou počasia. Vykládku zbierok, triedenie a následnú distribúciu na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom organizačne zabezpečuje Denisa Vargová, zborová farárka v Pozdišovciach.

Kamióny prichádzajú živelne

Do skladu priviezlo humanitárne zbierky viacero organizácií z domova aj zahraničia – medzi nimi dobrovoľnícky hasičský zbor mestskej časti Praha-Újezd, Evanjelická spojená škola v Prešove a Gymnázium J. A. Komenského v Košiciach, či medzinárodná organizácia Lions Clubs International. Keď sa dostala do povedomia verejnosti informácia o pozdišovskom sklade, spustila sa doslova lavína. „Odrazu prichádzali celé kamióny bez toho, aby sme boli na niečom dohodnutí. Jednoducho mi oznámili, že priviezli tovar a potrebujú ho niekde zložiť. Často išlo o šoférov, ktorých nepustili cez hranice, a tak ich nasmerovali do Pozdišoviec,“ uviedla Denisa Vargová. Ak je sklad práve plný, kamióny odkláňa inam. Nestáva sa to však často, pretože zásoby sa míňajú rýchlo, v súčasnosti je žiadaná najmä balená pollitrová voda a trvanlivé potraviny. Dobrovoľníci musia byť v pohotovosti cez deň  aj uprostred noci, ako podotýka farárka Vargová: „Humanitárnu zbierku, ktorú o pol jednej v noci priviezli Nemci, sme vykladali do pol tretej. Je to náročné obdobie pre nás všetkých.“

Zo starej školy spravili ubytovňu

V priestoroch starej evanjelickej školy, situovanej medzi farským úradom a evanjelickým kostolom zriadil cirkevný zbor v Pozdišovciach dočasnú ubytovňu, buď pre ukrajinských utečencov alebo dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú na hraniciach v stane ECAV, Evanjelickej diakonie a Ekumenickej pastoračnej služby.  Okrem lôžok majú v priestoroch starej školy k dispozícii skromnú kuchynku a sociálne zariadenia, časť dobrovoľníkov prespáva priamo na fare. Teplú stravu pre ubytovaných zabezpečuje po dohode so samosprávou miestna materská škola. Dobrovoľníci sa na hraničnom priechode striedajú podľa rozpisu na denné a nočné smeny, v poslednom období v spolupráci s Reformovanou cirkvou. Jeden z dobrovoľníkov plní funkciu zásobovača a v pravidelných intervaloch vozí tovar z centrálneho skladu do Vyšného Nemeckého. Dobrovoľníkov prichádzajúcich z cirkevných zborov z rôznych kútov Slovenska a odhodlaných pomáhať je momentálne dostatok.

Ideálny obsah základného balíčka

Spočiatku prebiehalo zásobovanie hraničného priechodu živelne, postupom času sa však  ukázalo, že utečenci sa potrebujú predovšetkým zohriať a občerstviť. Žiadané sú teplé nápoje, deky, voda a základný potravinový balíček. Neskôr prišla požiadavka aj na plyšové hračky pre deti. Podľa farárky Denisy Vargovej je kľúčové, aby balíček neobsahoval výlučne sladkosti: „Utečenci sú hlavne hladní a uzimení, nepotrebujú až toľko cukru. Je tiež dobré, ak má  vrecúško šnúrku, aby si ho mohli prehodiť cez ruku alebo plece. Ženy, ktoré prichádzajú, majú plné ruky kufrov a detí.“

V ideálnom prípade by mal potravinový balíček obsahovať: pollitrovú vodu, hygienické vreckovky alebo vlhčené obrúsky, trvanlivú potravinu na zasýtenie hladu, prípadne keks a džús pre dieťa. Cirkevný zbor Pozdišovce zriadil transparentný účet – za vyzbierané finančné prostriedky kupuje tovar do potravinového balíčka, ktorý nie je práve dostupný na sklade. „Ideálne je, ak sú balíčky humanitárnej pomoci jednotné,“ podotýka D. Vargová. „Je lepšie poslať finančné prostriedky, za ktoré nakúpime to, čo skutočne potrebujeme. Je to práca navyše, ak máme rôznorodé zbierky triediť a opäť balíčkovať.“

Dochádza k reorganizácii

V súčasnosti dochádza k reorganizácii colného priestoru, keďže začal pripomínať akési trhovisko. Zámerom zmien je zabezpečiť pokojný a plynulý prechod utečencov do autobusov a multifunkčného veľkokapacitného centra v Michalovciach. V stane Ekumenickej pastoračnej služby, Evanjelickej diakonie a ECAV vo Vyšnom Nemeckom tak budú podávať už len teplé nápoje a základný balíček.

Tovar naskladnený v Pozdišovciach, ktorý sa nedá využiť priamo na hraniciach, bude distribuovaný do evanjelických cirkevných zborov, misijných a diakonických zariadení, kde sú odídenci ubytovaní. K dispozícii sú hygienické potreby, plienky, trvanlivé potraviny, oblečenie….  500 kusov oblečenia pre rôzne vekové skupiny darovala sieť predajní Takko. Koordináciu zásobovania zabezpečia poverení pracovníci biskupských úradov.

Skúška vytrvalosti a odvahy

Zo zborovej farárky Denisy Vargovej, ktorá je tiež matkou dvoch dcér, sa počas utečeneckej krízy stala „krízová manažérka“. Prečo to všetko robí? „Robím to pre to, že som hneď na začiatku pocítila tú hrôzu, des a strach z toho, že opäť raz v histórii ľudstva prišla vojna a je blízko. Sme generácia, ktorá nič také nezažila, iba naši starí rodičia. Pomáhame, lebo raz sa aj my môžeme ocitnúť v kríze a tiež si budeme priať pomoc. Ako veriaci ľudia a kresťania máme slúžiť bez ohľadu na to, či je dotyčný človek  dobrý alebo zlý, priateľ alebo  nepriateľ, či je Ukrajinec alebo Rus. Vychádza to z Božieho slova, aby sme druhým pomáhali niesť bremená.“ Utečeneckú krízu považuje D. Vargová tiež za výzvu a skúšku toho, čo zvládneme: „Začiatky sú vždy aktívne a plné emócií, ale je otázne, ako dlho vydržíme. A týka sa to nielen dobrovoľníkov, ale aj nás farárov, ktorí ochotne pomáhame.“ Kladie si tiež otázku, čo sa stane, ak sa bombardovanie priblíži k slovenskej hranici. Do akej miery budeme potom ochotní, vytrvalí a odvážni?

E. Mihočová

Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier