Adventná víkendovka pre učiteľov

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove srdečne pozýva učiteľov všetkých stupňov škôl na pilotný projekt ADVENTNÚ VÍKENDOVKU PRE UČITEĽOV, ktorá sa bude konať dňa v dňoch 8. – 10. 12. 2023 (piatok – nedeľa) v oravskom Istebnom (Zborový dom Karmel) s témou „Horieť a nevyhorieť, zapaľovať a neostať na popol …“. Počas 3 dní nás prevedie brat farár Cirkevného zboru ECAV Košice a duchovný správca Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského Košice Mgr. Stanislav Kocka týmito témami: 1. horieť vášňou pre Krista, 2. horieť  vernosťou k cirkvi, 3. horieť túžbou milovať študentov.

PLÁNOVANÝ PROGRAM

PIATOK (8. 12. 2023)

17: 00 – 18: 30 Príchod a ubytovanie
18: 30 – 19: 30 Večera
20: 00 – 21: 30 Spoločný večerný program: „Horieť vášňou pre Krista“
21: 30 – 21: 45 Večerná modlitba v kostole

SOBOTA (9. 12. 2023)

08: 00 – 09: 00 Raňajky
09: 00 – 09: 15 Ranná modlitba v kostole
09: 30 – 11: 30 Spoločný dopoludňajší program: „Horieť  vernosťou k cirkvi“
12: 00 – 13: 00 Obed
14: 00 – 17: 30 Spoločný výlet (podľa preferovaného výberu účastníkov)
18: 00 – 19: 00 Večera
19: 30 – 21: 00 Spoločný večerný program: „Horieť túžbou milovať študentov“
21: 00 – 21: 15 Večerná modlitba v kostole

21: 30 – Neformálne rozhovory

NEDEĽA (10. 12. 2023)

08: 00 – 09: 00 Raňajky
09: 00 – 09: 15 Ranná modlitba v kostole
09: 30 – 10: 30 Záverečný program (vyhodnotenie a vyslanie)
10: 30 – 11: 30 Služby Božie v artikulárnom evanjelickom kostole
12: 00 – 13: 00 Obed
13: 00 – Odubytovanie, odchod

CENA POBYTU

Cena pobytu je 30 €. Cena zahŕňa ubytovanie (2x noc), stravu (2x raňajky, 2x obed, 2x večera) a náklady spojené s organizáciou podujatia. Podujatie finančne podporili naši nemeckí partneri  z Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do na bankový účet BÚ VD ECAV na Slovensku najneskôr do 3. 12. 2023:

IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513,  variabilný symbol: 1223, správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko, Adventná víkendovka

Na víkendovku je potrebné prihlásiť sa do 3. 12. 2023 (nedeľa) cez Google formulár: https://forms.gle/y2VtPC9HXVJ3RVvH7

Na prípadné otázky rád zodpovie brat tajomník biskupa VD Marek Cingeľ: tajomnik@vdecav.sk; 0908/368889.