Nové postele pre utečencov v Janoškovom dome

Východný dištrikt sa úspešne zapojil do projektu Medzinárodnej organizácie pre migráciu pri OSN, ktorý je zameraný na pomoc odídencom z Ukrajiny. Z finančných prostriedkov tejto organizácie bolo zakúpených 49 nových postelí pre ubytovacie zariadenie Janoškov dom pri Liptovskom Hrádku, vrátane kompletného vybavenia – matracov, vankúšov, paplónov a posteľného oblečenia. Nové lôžka zabezpečia dôstojnejší a zdravší oddych ukrajinským utečencom, ktorí sú  v priestoroch Janoškovho domu prechodne ubytovaní.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, ktorý projekt za dištrikt koordinoval, vyjadril veľkú vďaku Michalovi Sládekovi – koordinátorovi IOM, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, za vynikajúcu spoluprácu a podporu celého projektu ako aj finančným darcom, ktorí ho zastrešili. Zvlášť vysoko oceňuje, že IOM zahrnula aj cirkevné organizácie medzi subjekty oprávnené uchádzať sa o finančnú podporu, keďže stáli v prvej línii po vypuknutí vojny a utečeneckej krízy, a mnohé z nich pokračujú v dlhodobej humanitárnej pomoci doposiaľ.

Taktiež vďaka schválenej podpore Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) vo výške 25 620 €  v druhom kole projektovej výzvy, pokračuje rekonštrukcia štyroch sociálnych zariadení na druhom poschodí Janoškovho domu. SLZ prispel tiež sumou  5 000 € na refundáciu výdavkov na energie a čiastkou 9 820 € na koordináciu a vybavenie ubytovacích kapacít na Jarkovej ulici v Prešove, a to v rámci humanitárnej pomoci utečencom. 

Viac o IOM – Medzinárodnej organizácii pre migráciu:

Je agentúrou OSN a už desiatky rokov aktívne pôsobí aj na Slovensku. Od vypuknutia vojny sa prirodzene stala jednou z pomáhajúcich organizácií pre odídencov z Ukrajiny. V roku 2022 svoju pomoc zameriavala najmä na akútne riešenia prílevu utečencov a na ich podporu pre zvládnutie tejto náročnej situácie.

Okrem toho IOM aktívne pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska v rámci Migračných informačných centier. Usiluje sa o dlhodobé začlenenie utečencov, ktorí sa na Slovensku rozhodli ostať.  Podporuje ich na ceste k samostatnosti, aby viac neboli odkázaní na pomoc, ale dokázali si zabezpečiť dôstojné podmienky pre svoj život na Slovensku, a zároveň mohli byť pre spoločnosť prínosom.

Základným elementom programu je zabezpečenie dôstojného a bezpečného prechodného bývania, teda zvýšenie kvality bývania utečencov v kolektívnych zariadeniach. Dôstojné podmienky na bývanie, ak sú doplnené aj o integračné služby (právne a sociálne poradenstvo, jazykové kurzy či asistencia pri hľadaní zamestnania, a pod.), prispievajú k zníženiu závislosti a k úspešnejšej integrácii cudzincov.  

Doteraz sa IOM zameriavala na zariadenia vo verejnej správe (školské internáty, účelové zariadenia), neskôr sa však rozhodla zahrnúť aj objekty cirkevných organizácií.

Viac o aktivitách a histórii IOM: https://iom.sk/sk/

E. Mihočová