Rozhovor s poslancom NR SR Jánom Horeckým

V predaji a distribúcii je nové vydanie Posla spod Tatier. Prostredníctvom rozhovoru redakcia čitateľom predstavuje Dušana Kovarčíka – kantora v Kostole sv. Ducha v Nitre. Informuje tiež o obsahu a záveroch rokovania tohtoročnej októbrovej synody, kde rezonovali najmä témy súvisiace s hospodárením ECAV.  Redakcii rozhovor pri príležitosti 8. školskej konferencie ECAV exkluzívne poskytol  Ján Horecký – bývalý minister školstva SR a súčasný poslanec NR SR. Nové vydanie Posla pripomína 540. výročie narodenia Dr. Martina Luthera a odkaz sestier Royových. Predstavuje novozvolenú dozorkyňu Tatranského seniorátu Ivanu Prelichovú ako aj novú dobrovoľníčku zo Španielska, ktorá sa zapojila do práce SEM prostredníctvom projektu Erasmus. Do sveta poézie čitateľov vtiahne Jana Bucková, autorka zbierky S Ním. Do EPST 23/2023 vydavateľstvo Tranoscius vložilo aj poukážku na predplatné v roku 2024, s poďakovaním čitateľom za ich doterajšiu priazeň.