EKG a EZŠ v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika-Fyzika-Chémia-Informatika
Čítaj viac
V Chráme sv. Trojice v Prešove si 27. mája 2020 prevzali vysvedčenia maturanti Evanjelického kolegiálneho gymnázia
Čítaj viac
V Evanjelickej spojenej škole Prešov prebieha rekonštrukcia telocvične
Čítaj viac
Elim – zariadenie pre seniorov
Čítaj viac
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, Košice vypisuje výberové konanie na pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov
Čítaj viac