Rozhovor s poľskou autorkou Lidiou Czyż

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša rozhovor s poľskou autorkou Lidiou Czyż. Vydavateľstvo Tranoscius vydalo preklad jej knihy Silnejšia ako smrť. Prvá prezentácia sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 26. novembra o 15.00 hod. v evanjelickom cirkevnom dome (KaSS) na Tranovského ulici č. 4 s osobnou účasťou autorky. Aj touto cestou vás na toto podujatie pozývame. Nové číslo Posla prináša reportáž z Bibliotéky, kde prezentovalo svoju knižnú produkciu aj vydavateľstvo Tranoscius. Ďalší zaujímavý rozhovor je s Jurajom Lenhardtom, ktorý okrem vlastného jubilea oslávil aj 40-ročnú kantorskú službu v evanjelickom Kostole sv. Trojice v Prešove. Nové číslo prináša tiež domáce pobožnosti, pokračovanie Kurzu viery, básne a zamyslenia, ako aj dokončenie textu o Martinovi Lutherovi, pri 540. výročí jeho narodenia. Redakcia verí, že si čitatelia z ponuky nového čísla vyberiete a nájdete v ňom potešenie, povzbudenie a požehnanie.