2. VEČER MISIJNÝCH DNÍ VD 2021

Misijné dni VD ECAV na Slovensku s názvom „Extrémne premeny“ z Dvorany Evanjelického kolégia v Prešove pokračujú aj dnes 28. 8. 2021 so začiatkom o 18. 00 hod.

Čaká Vás panelová diskusia na tému „ECAV na Slovensku a jej aktuálne výzvy“. O misii, vzdelávaní a financovaní ECAV na Slovensku budú diskutovať:

Ivan Eľko (generálny biskup ECAV), Peter Mihoč (biskup Východného dištriktu), Marián Damankoš (predseda Generálneho hospodárskeho výboru), Daniel Kobyľan (zborový dozorca Košice, seniorálny dozorca KOS), Viera Cinová (zborová dozorkyňa Nemcovce), Stanislav Grega (zborový farár Hybe, senior Liptovsko – oravského seniorátu), Matej Oráč (duchovný správca ESŠ Prešov).

Diskusiu bude moderovať tlačová tajomníčka ECAV na Slovensku Jana Nunvářová.

Hudobným hosťom večera je kapela mladých hudobníkov ALLTIDE z Prešova.

Vzhľadom na podmienky nového semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach ako aj dobrú pandemickú situáciu v Prešovskom okrese (zelená farba – monitoring) sa budú online Misijné dni konať pre účastníkov podujatia v režime „Základ“, teda iba s podmienkou prekrytia dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácií; ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; platí aj zákaz podávania rúk. Pri príchode je povinný sa každý účastník zapísať do pripraveného zoznamu a uviesť meno a priezvisko ako aj telefónny kontakt.

Tešíme sa na Vás.

Online prenos môžete sledovať na YouTube kanáli VD ECAV:https://youtu.be/UNUi7cdcp3U