1. VEČER MISIJNÝCH DNÍ VD 2021

Dnes 27. 8. 2021 (piatok) o 18. 00 začínajú online Misijné dni VD ECAV na Slovensku s témou „Extrémne premeny“.

Čaká Vás 1. misijný večer z Dvorany Evanjelického kolégia v Prešove. Na tému „Premena budúcnosti – LÓTOVA ŽENA – Keď posunieš hranice svojej rodiny k medziam Sodomy“ bude hovoriť senior ŠZS a zborový farár v Prešove Martin Chalupka.

Hudobným hosťom večera je Slávka Tkáčová z Bardejova, ktorá bude vystupovať s Jamesom Evansom. Súčasťou programu bude aj krátky program pre deti, ktorý pripravil tím Detskej besiedky z Giraltoviec, ale aj naši tradiční moderátori s vtipnými scénkami.

Vzhľadom na podmienky nového semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach ako aj dobrú pandemickú situáciu v Prešovskom okrese (zelená farba – monitoring) sa budú online Misijné dni konať pre účastníkov podujatia v režime „Základ“, teda iba s podmienkou prekrytia dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácií; ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; platí aj zákaz podávania rúk. Pri príchode je povinný sa každý účastník zapísať do pripraveného zoznamu a uviesť meno a priezvisko ako aj telefónny kontakt.

Tešíme sa na Vás.

Online prenos môžete sledovať na YouTube kanáli VD ECAV:https://youtu.be/qIcoXTr32Po