ZRUŠENIE EVANJELIZÁCIE PRE TEBA 2020

Oznamujeme cirkevným zborom, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19 v rámci SR rušíme ďalšie pripravované podujatie PRE TEBA 2020, ktoré sa malo konať 30. 9. – 4. 10. 2020 v Liptovskom Hrádku.

Veríme, že nám Boh dopraje pripraviť celoslovenskú evanjelizáciu v pôste nasledujúceho roka 2021 a že sa do tejto akcie zapojíte.

Nech nás tento zvláštny rok naučí väčšej pokore a odovzdanosti Tomu, v koho rukách je náš život a tento svet.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku) – za organizačný tím