Zomrel bývalý zborový dozorca CZ ECAV Veličná Ján Dudáš

V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Veličná (Liptovsko – oravský seniorát) sa 3. 11. 2021 lúčili so svojim dlhoročným zborovým dozorcom Jánom Dudášom ako aj zástupcom seniorálneho dozorcu Liptovsko – oravského seniorátu ECAV, ktorého Pán života a smrti povolal si k sebe v predvečer Pamiatky reformácie 30. 10. 2021 v požehnanom veku života 89 rokov.

Zosnulý Ján Dudáš sa narodil 19. februára 1932 vo Veličnej do rodiny poštára a kostolníka veličnianskeho evanjelického tolerančného kostola, ako prvorodený syn Štefana Dudáša a Zuzany Dudášovej rod. Jánošíkovej. Do manželstva vstúpil v roku 1955 s Elenou Dudášovou rod. Čutkovou a v manželstve sa im narodili 3 deti.

Po skončení Základnej školy vo Veličnej ukončil štúdium zubného laboranta a pracoval v OÚNZ Dolný Kubín. V 60 – tych rokoch sa stal predsedom MNV vo Veličnej, čím sa začala dlhoročná éra jeho pôsobenia v mnohých verejných funkciách. Neskôr tak pracoval 20 rokov ako predseda JRD vo Veličnej a potom opäť ako predseda MNV. V mladosti bol režisérom i členom veličnianskeho ochotníckeho divadla.

Až do neskorej staroby zostával aktívny a pracoval v Urbárskom spoločenstve vo Veličnej ako aj vykonával funkciu predsedu  Poľovníckeho zväzu a predsedu Slovenskej komory poľovníckeho združenia v Dolnom Kubíne a vo Veličnej.

Bol aktívnym aj v svojom rodnom veličnianskom cirkevnom zbore. Lásku k nemu získal už v svojej rodine, keďže vyrastal v kostolníckej rodine. Bol dlhoročným zborovým dozorcom cirkevného zboru ako aj zástupcom seniorálneho dozorcu Liptovsko – oravského seniorátu.

Na poslednej rozlúčke v ev. a. v. kostole vo Veličnej kázňou poslúžil senior LOS Stanislav Grega, ktorý kázal na biblický text z Lk 2, 25 – 32. Životopis a odobierku prečítal domáci zborový farár Vladimír Kunovský.  Za ECAV na Slovensku, VD ECAV sa prihovoril a za jeho službu poďakoval bývalý veličniansky zborový farár Marek Cingeľ. Za prácu v obci a v urbári poďakoval starosta Veličnej Daniel Laura. Pohrebnej rozlúčky sa zúčastnil bývalý seniorálny dozorca Ondrej Mrlian, súčasný seniorálny dozorca Peter Gärtner, farári LOS ako aj zástupcovia obce, urbáru či Poľovníckeho združenia.

Bohu vďaka za vzácnych ľudí, ktorí v svojej dobe chceli vstúpiť do služby cirkvi, obci i svojmu národu. Nech ich príklad viery, odvahy a obetavosti inšpiruje a motivuje ďalších.