POZVÁNKA: Dištriktuálna pastorálna konferencia VD online

Biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Peter Mihoč pozýva všetkých ordinovaných pracovníkov VD ECAV na Slovensku na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu (DPK) VD.

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV na Slovensku s témou „Stáť v službe Pánovi – aktuálne výzvy dnešnej farárskej služby“, ktorá sa mala konať 15. 11. 2021 v Spišskej Belej, sa bude konať online cez aplikáciu ZOOM s nasledovným časovo zmeneným programom:

9. 30 – Otvorenie konferencie , informácie o programe

9. 35  –  Ranná pobožnosť  (Peter Mihoč, biskup VD ECAV)

9. 55 – 1. prednáška: „SKLAMANIE V SLUŽBE“ (Pavel Raus)             

11. 20 – Diskusia k prednáške

11. 45 – Prestávka

12. 00 – 2. prednáška:  „ŽIVOT S OPOZÍCIOU“ (Pavel Raus)

13. 25 – Diskusia k prednáške

13. 50 – Záverečné slovo, modlitba a požehnanie

14. 00 – Záver konferencie         

Prihlásiť na konferenciu sa môžete do 12. 11. 2021 na: tajomnik@vdecav.sk, alebo telefonicky: 0908/368889. Prihláseným účastníkom budú zaslané prihlasovacie údaje na ZOOM.