Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca

25.10.2020 nás vo veku 84 rokov opustil Mgr. Ján Kunca. V rokoch 1994 – 2001 bol riaditeľom Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach.

Ján Kunca sa narodil vo Vranove nad Topľou, pôsobil v Krásnej pri Košiciach ako učiteľ chémie a fyziky, bol riaditeľom školy a taktiež pôsobil na Štátnej školskej inšpekcii a odbore školstva v Košiciach. Od roku 1992 sa podieľal na zriadení Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach. Po odchode do dôchodku 6 rokov zastával funkciu predsedu Školského výboru Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 28.októbra 2020 o 13.00 hod. na Verejnom cintoríne v Košiciach.

S vďakou a úctou spomíname.

Mgr. Miroslav Čurlík (predseda Školského výboru ECAV na Slovensku)