POZVÁNKA: Reformačný modlitebný týždeň v Košickom senioráte

Košický seniorát ECAV na Slovensku nás pozýva na ich tradičný reformačný modlitebný týždeň, ktorý sa bude konať vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení online spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude na webovej stránke Košického seniorátu (www.kosickyseniorat.sk) zverejnený príhovor na tieto tému a podnety k modlitbám.

CESTA K REFORMÁCII
26. 10. 2020 – Za čo som ochotný zomrieť?

27. 10. 2020 – Prečo by malo byť Božie Slovo autoritou nášho života?
28. 10. 2020 – Zákon a evanjelium  

29. 10. 2020 – Neputuješ sám
30. 10. 2020 – Potrebujem osobnú reformáciu?Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám.