Zomknutí …

Milí bratia a milé sestry, milí priatelia,

v týchto dňoch zachytávame informácie o ťažkom zásahu pandémie do života rodín, jednotlivcov, nevynímajúc ani rodiny duchovných v službe, ktorí prechádzajú obdobím neistoty a ťažkými chvíľami života. Situácia sa zhoršuje nielen v celej krajine, v nemocniciach, ale aj uprostred nášho duchovného spoločenstva cirkvi. Chcem Vás osloviť, aby sme v týchto časoch mysleli zvlášť na brata farára Martina Vargovčáka, ktorému sa náhle a prudko zmenil zdravotný stav a je vo vážnom stave v nemocnici.

Včerajší deň SR zaznamenala najvyšší prírastok pozitívnych za celé obdobie pandémie. Je množstvo nakazených, aj z radov duchovných, aj z radov neordinovaných, ktorí nie sú v nemocnici, ale majú ťažší priebeh. Myslíme, aj na ich rodiny a deti, ktorí vo vnútornej neistote zápasia s rôznymi obavami života. Myslíme aj na ľudí, ktorí prechádzajú nielen rôznymi zdravotnými problémami, ale taktiež životnými obavami z neistého vývoja budúcnosti, nech nám Božia blízkosť vlieva nádej, vieru a pokoj do rozbúrenej duše.

Modlime sa aj za všetkých zdravotníkov, na plecia ktorých je položené obrovské bremeno zodpovednosti za ľudské životy, bremeno napádania, aj osočovania, ale najmä bremeno pomoci a ochoty prinášať veľké obete. Nech Božia ruka im dvíha podlomené kolená.

Chcem Vás pozvať milí priatelia, aby sme v cirkvi (na zajtrajších SB v online priestore, alebo aj prezenčne) aj spoločnosti zomkli v pokore modlitby, zomkli sa v pokore ako ľudia nádeje, aj zdravého úsudku, myslíme v tichej modlitbe na chorých, odkázaných na pomoc lekárskych rúk, či rôznych prístrojov, myslíme aj na tých, ktorí sú nadmieru preťažení a prosme Toho, ktorý dokáže dať odpočinutie a novú životnú silu do ďalších zápasov.

Zároveň Vás chcem poprosiť, aby sme v týchto časoch boli zvlášť zodpovední v dodržiavaní opatrení, ktoré sú v momentálnej situácii znakom nielen zodpovednosti, ale aj prejavom lásky k blížnym, Svojimi postojmi veďme blízkych k obrusovaniu nezmyselného propagandistického a často až vulgárneho napätia, ktoré viac ľudí zneisťuje, polarizuje ako spája. Zachovajme si aj v týchto pohnutých časoch zdravý úsudok, ale aj dostatok lásky, a zodpovednosti, povzbudzujme ľudí, aby neprepadli rôznym povrchným informáciám o škodlivosti očkovania a rôznym hoaxovým polopravdám. Nechajme vec rozhodnutia na jednotlivca, neodsudzujme, ale snažme sa v láske a trpezlivosti pomáhať ľuďom hľadať východisko z tejto náročnej situácie pre celú spoločnosť, ale aj pre cirkev.

Vkladám Vás do Božích milostivých rúk, prosím Pána, aby Vás zmocňoval svojím Duchom pravdy a lásky, hodnôt ktoré zvlášť v týchto časoch sú cestou záchrany. Buďme v týchto časoch zvlášť citliví na potreby jedni druhých a pomáhajme s Božou pomocou niesť spoločné bremená. Prajem Vám v Božej ochrane prežitý večer aj celý zajtrajší deň, zvyšok končiaceho cirkevného roka, aj milostivý vstup do toho nového.

Peter Mihoč – biskup VD ECAV

On musí rásť, a ja sa umenšovať (Ján 3, 30)