Zladení …

V posledných mesiacoch zažívame zložité udalosti. Každý deň sa v mnohých súvislostiach skloňujú slová nakazení, očkovaní, neočkovaní, prekonaní, zomrelí, unavení, poddimenzovaný stav zdravotníctva, uzavretí, atď.

Desaťdňový pobyt v karanténe neobišiel ani moju osobu, nakoľko vírus si nevyberá. Zastaviť pracovný život v hlave nebol jednoduchý proces, ale symptómy ma viedli cestou: nepodceň to. Ako očkovaný mal som mierne príznaky s krátkodobo zvýšenou teplotou. Napriek tomu priznávam, že celá situácia ma vnútorne značne rozladila, najmä ak každým dňom pribúdali správy o ďalších pozitívnych kolegoch a tisíckach nakazených. Zvlášť správa o vážnom stave brata farára Martina Vargovčáka. V myšlienkach spojený s ním som si pustil Bachovo veľkonočné oratórium. Bach bol totiž jeho obľúbený velikán hudby. Impozantné hudobné a duchovné dielo ma oslovilo svojou harmonizáciou, zladenosťou, kde každý nástroj vzbudzuje inú duchovnú emóciu. Množstvo nástrojov zladených pod taktovkou jedného majstra.

Rozladenosť – to je charakteristika dnešných dní. Cítiť ju na politickej scéne, kde sa na úkor životov hrá z radov niektorých politických strán nezodpovedná populistická pesnička, ktorá sa snaží z ťažkej situácie v prieskumoch vydobyť predvolebné body. Je pravdou, že falošné tóny, ktoré vŕzgajú v politickom orchestri, nepočuje v obecenstve každý, no niekedy už aj bez hudobného sluchu sa odkrývajú falošné tóny niektorých nástrojov.

Rozladenosť cítiť aj medzi lekármi a zdravotníckym personálom, ktorí nielen pod tlakom vysokého počtu pacientov padajú od únavy. Oveľa horší je tón pozitívnych pacientov, ktorí spochybňujú ich službu, opúšťajú v ťažkých stavoch nemocnice, len aby sa nestali obeťou očkovania, odmietajú a spochybňujú vážnosť ochorenia a takto nielenže ohrozujú vlastný život a životy blízkych, ale aj obetavú službu zdravotníkov. Je smutné, že až tóny smrti privedú k prehodnoteniu postojov, niektorých ani tie nie. Nehovoriac o tzv. hudobných odborníkoch na sociálnych sieťach, ktorí z falošných konšpiračných tónov komponujú svojim poslucháčom rôzne druhy oratórií, častokrát s príchuťou smrti.

Rozladenosť cítiť aj pri hľadaní pravdy v korupčných kauzách, pri hľadaní spravodlivosti, keď tóny úplatkov dokážu prehlušiť právo a pravdu. Rozladenosť cítiť aj v spoločenstve cirkvi, kde pod ťažobou rôznych opatrení a uzavretosti, rôznych záujmov, či boja o „moc“, sa strácajú tóny spolupatričnosti, jednoty, keď je ťažké zladiť orchester cirkvi, aby spoločným oratóriom dokázal osloviť dnešnú rozladenú spoločnosť.

Máme adventný čas, milí priatelia, veľmi príhodný čas vyladiť, či zharmonizovať naše životy, naše rodiny, cirkev aj spoločnosť. Adventným dirigentom k zladeniu môže byť pre nás výzva Jána Krstiteľa, ktorú adresoval rozladeným ľuďom (skorumpovaným colníkom, vojakom) – Pokánie čiňte… Proces vyladenia sa v biblickej reči nazýva pokánie alebo obrátenie sa. V gréčtine je tento proces vyjadrený slovom „metanoia“, čo znamená úplnú zmenu – v zmýšľaní a konaní človeka. Advent je teda pozvaním k zmene rozladeného srdca, k zmene správania, k zmene postojov a aj názorov, je to príležitosť k novému životu. Mal by sa zmeniť od základu vzťah k Bohu a blížnym, vzťah k pravde a láske, vzťah k spravodlivosti a úcte k druhým, vzťah k zodpovednosti za druhých. K zladeniu je však potrebné zachytiť ten správny tón, podľa ktorého chytíme správnu tóninu.

Prajem nám, aby sme tento duchovný nebeský tón dokázali zachytiť v moci odkazu adventného aj vianočného času, nech v moci hudobného sluchu Ducha Svätého dokážeme v pokání zlaďovať naše správanie, myšlienky aj slová, aby sme i v dnešných časoch tónmi života komponovali zladené oratórium posväteného života.

A nezabudnite si počas Vianoc dopriať hudobnú delikatesu – Bachovo vianočné oratórium, aj to nás môže na ceste zlaďovania mnohému priučiť.

Peter Mihoč
biskup Východného dištriktu ECAV