Výzva Spevníkovej komisie ECAV na Slovensku

Bratia a sestry, využite možnosť vyjadriť svoj názor k podobe Evanjelického spevníka.

Chceme, aby bol spevník funkčnou pomôckou nielen pri službách Božích, ale aj v rámci osobnej zbožnosti súčasných evanjelikov.

Dotazník je otvorený do konca decembra, zaberie v priemere 20-30 min.

Dotazník môžete otvoriť a vyplniť na tomto linku:https://www.survio.com/survey/d/X9R2D7G3E2Q3Y5N8P

Na Vašom názore nám záleží!

Spevníková komisia ECAV na Slovensku