Zborový deň v Tušiciach

Začiatok druhého prázdninového mesiaca priniesol do cirkevného zboru v Trebišove  oživenie formou zborovej opekačky, ktorá sa tohto roku konala 1. augusta v reformovanom zborovom dome  v obci Tušice.

Stretnutie začalo v chráme Reformovanej cirkvi v Tušiciach, kde farár Juraj Brecko krátko predstavil históriu domáceho reformovaného cirkevného zboru. Po vzájomnom predstavení účastníkov zborového dňa Božím Slovom poslúžil trebišovský brat farár Marek Semko. Zamyslel nad láskou i neláskou: k sebe samému, blížnym a Bohu. Každý dostal na pamiatku text vykladaného slova – príbeh o colníkovi Zacheovi z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia, a ceruzku s vygravírovaným nápisom zborového dňa. Nasledovali spoločné modlitby a piesne, po ktorých program pokračoval v priestoroch zborového domu – grilovačkou a súťažami pre malých aj dospelých. Otestovali vedomosti z Biblie, precvičili pamäť, celkový rozhľad  a šikovnosť.

„Boli to požehnané chvíle, kedy sme sa navzájom lepšie spoznali, vyčistili si mysle od každodenných starostí a zároveň nabrali nové sily do ďalších dní. Aj takéto netradičné spoločenstvo veriacich – pri chutnom jedle a zaujímavých aktivitách – je darom od Pána Boha a utvrdzuje nás v istote, že sme nielen spoločenstvom veriacich ľudí, ktoré sa pravidelne stretáva na Službách Božích, ale zároveň je uistením, že členovia cirkevného zboru tvoria jednu veľkú rodinu – Božiu rodinu,“ uviedla Mária Bálintová z cirkevného zboru Trebišov – filiálky Sečovce.

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 35-36/2020