Zasadal školský výbor VD ECAV na Slovensku

Dňa 21. 8. 2020 sa na Biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku v Prešove uskutočnilo zasadnutie Školského výboru VD ECAV na Slovensku a porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VD ECAV na Slovensku. Zasadnutia sa po prvýkrát od zvolenia do funkcie zúčastnil aj biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč. Hlavným bodom jednania bola príprava školského roka 2020/2021.