Zájazd „Spoznávajme Luthera a Stretnutie kresťanov“

Východný dištrikt ECAV na Slovensku organizuje v dňoch 4. – 9. 6. 2024 autobusový zájazd do Nemecka pod názvom „Spoznávajme Luthera a Stretnutie kresťanov“.

Počas našej cesty najprv navštívime v dňoch 4. – 7. 6. 2024 mestá Leipzig (prehliadka mesta, Thomaskirche, Nikolaikirche, Gustav-Adolf-Werk), Halle (prehliadka mesta, Marktkirche, Totenmaske), Torgau (zámok, Katharina-Luther-Stube, Priesterhaus), Prettin (Ev. Kirche St. Marien), Wittenberg (Mestský a Zámocký kostol, Lutherov a Melanchtonov dom, Panoramatické múzeum 1517, reformačná záhrada). V dňoch 7. – 9. 6. 2024 sa potom zúčastníme Stretnutia kresťanov (Christliche Begegnungstage) vo Frankfurte nad Odrou (Nemecko) a ubici (Poľsko) a využijeme program, ktorý nám ponúkne organizátor tohto podujatia.

Stretnutie kresťanov je medzinárodnou ekumenickou akciou, ktorej história siaha do doby po páde železnej opony, keď sa po prvýkrát v roku 1991 stretli kresťania z Nemecka, Poľska a Československa. Od tej doby sa spravidla každé tri roky schádzajú veriaci z rôznych cirkví a krajín v niektorom z európskych miest. Postupom času sa z lokálneho stretnutia stala udalosť oslovujúca viacero evanjelických cirkví zo strednej a východnej Európy. Hostiteľskými mestami boli napr. Görlitz, Český Těšín, Praha, Bratislava, Drážďany, Wrocław alebo Budapešť. Návštevníci budú mať možnosť zúčastniť sa bohoslužieb, programu pre deti, workshopov na zaujímavú tému, diskusií i koncertov. V čase vojny na Ukrajine a najrôznejších názorových rozdelení v Európe budeme mať príležitosť prežiť silu viery budujúcu spoločenstvo v nádeji, že môžeme osloviť ľudí dobrej vôle. Mottom frankfurtského stretnutia sa stal verš z listu ap. Pavla Rímskym: „Nič nás nemôže rozdeliť“.

Cena zájazdu je 280,-Eur, v ktorej je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie v dvojposteľových izbách, polpenzia, vstupné, tlmočenie). Nástupnými miestami budú mestá: Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina.

Zájazd organizujeme s finančnou podporou partnerskej evanjelickej cirkvi EKM v Nemecku.

Bližšie informácie a prihlásenie u vedúceho BÚ VD ECAV Mgr. Samuela Miška, MBA: riaditel@vdecav.sk; 0918/828042. Prihlasovanie do naplnenia kapacity autobusu, najneskôr do 31. 3. 2024. Prihlásení dostanú v časovom predstihu bližšie a podrobnejšie informácie k zájazdu.