Rozhovor so psychológom Marekom Madrom

Milé sestry, milí bratia! Do vašej pozornosti dávame nové číslo dvojtýždenníka Evanjelický posol spod Tatier. Dušu a myslenie mladého človeka čitateľom približuje rozhovor s Marekom Madrom, psychológom a zakladateľom občianskeho združenia IPčko. Rubrika Naša generácia predstavuje radosti aj úskalia dobrovoľníckeho pobytu Dávida Marečka v cirkevnom zbore a sociálnom zariadení v Nemecku. Ivana Damankošová v správach zo sveta upozorňuje na množstvo prenasledovaných kresťanov a to číslo je zarážajúce 365 miliónov! – veríme, že aj prostredníctvom Posla si nájdete cestu k modlitbám za prenasledovaných, chorých či opustených. V ankete predstavitelia zahraničných cirkevných zborov avizujú, s akými plánmi vstúpili do roka 2024. Evanjelický posol spod Tatier prináša aj ochutnávku februárového vydania detského časopisu Dúha. Aj k jeho predplatnému vás týmto vydavateľstvo Tranoscius pozýva. Veríme, že si v novom vydaní Posla nájdete dôvod na zamyslenie, povzbudenie do života či predmet modlitebného zápasu. Prajeme vám požehnané čítanie.