Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1. kole:

Celkový počet konventuálov: 8731
Mgr. Dušan Cina získal: 2552 hlasov,  29,23%
Mgr. Katarína Hudáková získala: 2868 hlasov,  32,85%
Mgr. Peter Mihoč  získal: 2740 hlasov,  31,38%  

DP VD konštatuje, že za biskupa VD v 1. kole volieb nebol nikto zvolený.

DP VD preto vyhlasuje 2. kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov – v abecednom poradí:   Mgr. Katarína Hudáková
                                                        Mgr. Peter Mihoč

 

Volebné konventy 2. kola  sa uskutočnia v termínoch: 24. novembra 2019 alebo 1. decembra 2019. 

Konečný výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku bude známy 13. decembra 2019.