PRIAMY TV PRENOS: 17. november

V nedeľu 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu RTVS na Dvojke v priamom prenose odvysiela Študentské služby Božie z Evanjelického kostola sv. Trojice v Prešove. Uzatvorí sa tak program trojdňovej Akadémie k  Novembru ’89.  Na bohoslužbách so začiatkom o 9.30 hod. bude kázať Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Vystúpi Chorus Comenianus, spevokol Ev. gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, kapela KVD a študenti Evanjelickej spojenej školy v Prešove. V rámci služieb Božích bude oficiálne otvorený Rok evanjelického školstva, ktorý sa skončí 15. novembra 2020, pri 350. výročí smrti Jána Amosa Komenského. V podaní KVD zaznie tiež hymna Roku evanjelického školstva V ústrety dňom a vyhlásenie Evanjelickej cirkvi a. v. k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Piesne: 607, 625, A84, 623

Kantor: Martin Tipul

Kazateľ: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu

Začiatok prenosu: 9.30 hod.

—————————————————————————————————————-

Cirkevný zbor v Prešove je spolu s jeho 3 824 členmi v kartotéke najväčším evanjelickým zborom na Slovensku. Na jeho pôde prebieha široká škála práce od tých najmladších až po najstarších. Priemerne sa na hlavných službách Božích v matkocirkevnom chráme zúčastňuje okolo 400 veriacich. Bohoslužby sa pravidelne konajú na ďalších štyroch miestach: Rokycany, Janov, Kojatice, Petrovany. Chrám sv. Trojice v centre Prešova dokončili v roku 1647, viac ako 138 rokov ho vlastnili jezuiti. Oltárny obraz znázorňuje biblický dej – rozhovor Ježiša so Samaritánkou. V krypte kostola sú uložené ostatky štyroch z 24 popravených obetí Caraffovho krvavého tribunálu (1687).

 

Viac o živote cirkevného zboru v Prešove čítajte v EPST č. 43/44.

FOTO: Dušan Majerník