Vivat Georgius Tranoscius

Medzinárodná súťaž duchovnej tvorby mladých autorov – Vivat Georgius Tranoscius sa konala 29. apríla v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v L. Mikuláši, ktorá je vyhlasovateľom súťaže. Podľa riaditeľky Janky Chaloupkovej je cieľom podujatia „transformovať odkaz velikána Juraja Tranovského mladej generácii a zároveň hľadať nových pokračovateľov, ktorí tak ako Tranovský dokážu formovať ducha mladého človeka“. Hlavná téma 8. ročníka súťaže vychádzala z motta osláv 20. a 30.  výročiu založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši – krátky, ale výstižný text z proroka Izaiáša 6,8: „Tu som ja, pošli mňa.“

Súťaž prebieha v troch základných kategóriách: duchovná poézia a próza; duchovná pieseň; výtvarná, fotografická a filmová tvorba.  Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín, pričom do kategórie duchovnej piesne sa môžu zapojiť len gymnazisti. Umelecké diela hodnotí odborná porota, ktorá každoročne prihliada nielen na obsahovú stránku, ale aj na aktuálnosť témy, originalitu nápadu a technické zvládnutie.

Umelecky nadaných študentov generálny biskup ECAV Ivan Eľko uistil o tom, že to, čo robia, má zmysel: „Keď hrám na hudobný nástroj, spievam, píšem, maľujem, fotím – vykonávam tvorivé dielo.“ Symbolické ceny víťazom odovzdal primátor mesta L. Mikuláš Ján Blcháč a riaditeľka školy Janka Chaloupková: „Vážime si ocenených prispievateľov, ktorí svojimi darmi a talentmi ukazujú hĺbku mladej generácie, ktorá neprišla ani počas pandémie o cit.“ Poďakovala tiež koordinátorke súťaže – Viere Brtišovej, učiteľke anglického jazyka a náboženstva.

Aj tento rok Vivat Tranoscius teda naplnil svoje poslanie: prezentovať duchovný svet mladého človeka, ktorý je nielen príjemcom kultúrnych hodnôt, ale najmä ich tvorcom, uchovávateľom a šíriteľom.

E. Mihočová

Viac o súťaži v júnovom vydaní mesačníka eVýchod

FOTO: Nina Mihočová