Viac pravdy – o víne aj o človeku

V historických priestoroch Dvorany Starého kolégia v Prešove sa vo štvrtok 16. júna začal 27. ročník medzinárodnej  súťažnej prehliadky vín s názvom Muvina. Počas dvoch dní 400 vzoriek vín z celého sveta degustujú, hodnotia a medailami oceňujú odborníci, enológovia z rôznych štátov sveta – Chorvátska, Poľska, Maďarska, Českej republiky aj Slovenska. Súťaž sa koná pod patronátom  Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno so sídlom v Paríži. Domácim výrobcom vína umožňuje konfrontovať kvalitu svojej  produkcie s absolútnou svetovou špičkou.

Na pôde Starého kolégia odbornú porotu privítal hlavný organizátor podujatia Dušan Hažír z prešovského Múzea vín: „Po dvoch ťažkých pandemických rokoch konečne nastal čas oslobodenia.“ Dušan Hažír netajil radosť nad tým, že sa prvýkrát na súťaži zúčastnili odborníci – enológovia  zo Španielska a Srbska.

Znalcov kvalitného vína na pôde Dvorany Starého kolégia pozdravil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV: „Je mi cťou a potešením, že aj tento rok vás môžem privítať na súťaži Muvina, ktorej cieľom je vyhodnocovať to najlepšie, čo sa urodilo v rôznych končinách Európy.“ Pripomenul staré príslovie, ktoré hovorí, že vo víne je pravda: „V každom jednom víne, ktoré budete testovať, nájdete pravdu o práci vinára, o kvalite pôdy, o počasí a o tom, kde sa vlastne víno zrodilo. Súťaž Muvina je teda tiež o hľadaní pravdy – v ktorom kraji boli najlepšie podmienky a ktorý vinár najviac priložil svoje ruky a srdce k dielu. Prajem vám, aby ste aj na konci tejto súťaže našli pravdu o tom, ktoré víno – jeden z Božích darov – je najlepšie.“  

Biskup Mihoč však viac pravdy želá nielen vinárom, ale aj celému svetu: „Po dvoch rokoch pandémie svet v súčasnosti prežíva novú krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine. A tak ako počas pandémie, aj dnes sa ľudia pýtajú čo je a kde je pravda. Prajem si, aby bolo viac skutočnej pravdy medzi ľuďmi a v celej spoločnosti.“

Dušan Hažír považuje Muvinu za súťaž rodinného typu, keďže sa na jej organizácii už 27 rokov podieľa úzky okruh ľudí. Patrí medzi nich aj profesor Fedor Malík, predseda odbornej poroty, vinár z Modry, vysokoškolský pedagóg, cestovateľ a autor desiatok kníh o vinárstve. Na otvorení podujatia povedal pár praktických slov o tom, ako obhájiť pravdu ukrytú vo víne a následne prevzal riadenie priebehu 27. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže.

Text a foto: E. Mihočová 

Viac o Fedorovi Malíkovi: https://www.evanjelici.sk/a-co-tvoje-srdce/fedor-malik/