Svetová rada cirkví odsudzuje vojenskú agresiu voči Ukrajine

Na druhom ekumenickom stretnutí za okrúhlym stolom, ktoré zvolala Svetová rada cirkví (SRC) 10. júna vo švajčiarskom Bossey, sa zišli predstavitelia členských cirkví SRC z niekoľkých európskych krajín susediacich a priamo ovplyvnených súčasným konfliktom, aby diskutovali o vývoji situácie od prvého stretnutia za okrúhlym stolom, ktoré sa konalo 30. marca. Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku zastupoval Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.  Delegáti so smútkom a ľútosťou prijali správu, že sa na okrúhlom stole opäť nezúčastnia predstavitelia Ruskej pravoslávnej cirkvi – a to z dôvodu nedávnych zmien v hierarchii Moskovského patriarchátu. Osobnú účasť na ekumenickom stretnutí v Bossey pôvodne prisľúbil metropolita Hilarion Alfejev, predstaviteľ pre zahraničné vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi. 55-ročného metropolitu v utorok 7. júna prekvapujúco odvolali z funkcie,  a vymenovali za regionálneho biskupa pre ruských pravoslávnych veriacich v Budapešti a Maďarsku.      Hilarion bol pritom považovaný za najvplyvnejšieho predstaviteľa Moskovského patriarchátu po patriarchovi Kirillovi. Kým Kirill inváziu  takmer denne verejne ospravedlňuje, metropolita Hilarion sa snažil o zdržanlivosť a odlíšenie od agresívneho postoja moskovského patriarchu a jeho plného stotožnenia sa s požiadavkami Kremľa, ako uvádza Orthodoxtimes.com.  Podľa Barbary Hallenslebenovej, riaditeľky Centra pre štúdium východných cirkví na univerzite vo švajčiarskom Fribourgu, odvolanie naznačuje,  že „metropolita Hilarion zjavne stratil patriarchovu dôveru“. Je zrejmé, že absencia zástupcov ruského pravoslávia predstavovala základnú prekážku účelu, pre ktorý sa predstavitelia cirkví vo Švajčiarsku zišli –  teda dialógu a vzájomnej konzultácie.  Túto príležitosť však využili aspoň na to, aby opäť dôrazne potvrdili spoločný ekumenický postoj, ktorý vyjadrili už účastníci prvého stretnutia za okrúhlym stolom –  najmä odmietnutie vojny, ktorá je v protiklade k Božej vôli a použitie smrtiacej vojenskej sily ako prostriedku na riešenie sporov – nielen na Ukrajine, ale aj inde.  „Opakujeme, že odsudzujeme neopodstatnenú a nezákonnú vojenskú agresiu, ktorú spustilo vedenie Ruskej federácie proti ľudu suverénneho štátu Ukrajina,“ uvádza tlačová správa z okrúhleho stola. Delegáti opätovne vyzvali na okamžité prímerie a dialóg a rokovania označili za jediný morálne prijateľný spôsob riešenia situácie. Upozornili tiež na dôsledky vojny pre chudobných a zraniteľných z celého sveta, najmä v dôsledku eskalujúcej globálnej potravinovej krízy a zrýchľujúcej sa trajektórie ku klimatickej katastrofe. Predstavitelia európskych cirkví zdôraznili „zásadný význam SRC ako platformy na stretnutie a dialóg medzi cirkvami a komunitami, ktorých táto vojna priamo zasiahla:  „Toto je kľúčová a jedinečná príležitosť, ako môže globálne ekumenické hnutie priniesť k mierovému riešeniu tejto krízy, v ktoré všetci dúfame a za ktoré sa modlíme.“ Okrúhly stôl podčiarkol, že volanie po dialógu, stretnutí a snahe o vzájomné porozumenie je samotnou podstatou ekumenizmu: „Rozdelenie a vylúčenie je protikladom účelu nášho hnutia.“  Predstavitelia cirkví tiež odmietli zjavnú inštrumentalizáciu náboženského jazyka politickými a cirkevnými predstaviteľmi na podporu ozbrojenej invázie do suverénnej krajiny. Zdôraznili naliehavú potrebu pomôcť zvrátiť priebeh rozdelenia, konfrontácie a konfliktu, zahojiť hlboké rany, ktoré v globálnej komunite vytvorila brutálna vojna proti Ukrajine. 

E. Mihočová 

Foto: Marianne Ejdersten/ SRC Zdroj: www.oikoumene.org