Veľkonočná kvapka krvi

Evanjelický cirkevný zbor v Prešove v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu a Evanjelickou spojenou školou pozvali pravidelných darcov krvi, ako aj prvodarcov v stredu 10. apríla 2019 na dobrovoľný odber krvi. V priestoroch Starého kolégia tak krátko pred veľkonočnými sviatkami pracovníci Národnej transfúznej stanice vykonali celkovo 23 odberov.

Koordinátorom podujatia Kvapka krvi je Miroslav Čurlík, dozorca cirkevného zboru v Prešove, tajomník pre školstvo Biskupského úradu VD a zároveň pedagóg evanjelickej spojenej školy: „Bol to úžasný deň, celkovo prišlo 25 ochotných darcov, 23 darovali, teda mohli darovať krv po predbežných vyšetreniach. Veľmi sa tešíme z ďalších 8 prvodarcov. Boli to predovšetkým žiaci z Evanjelického kolegiálneho gymnázia. Vďaka všetkým, ktorí prišli darovať krv, prebudili k životu svoju ochotu pomáhať a nádej pre tých, ktorí to potrebujú. 10,35 litrov krvi. Nečakané, skvelé.“ Miroslav Čurlík tiež avizoval, že najbližšie sa mobilný odber krvi uskutoční v októbri.

Výjazdový spôsob odberov krvi Národnou transfúznou stanicou je čoraz populárnejší. Jeho zmyslom je, aby krv prišlo darovať čo najviac nováčikov, ktorí pod dohľadom skúsenejších  darcov ľahšie prekonávajú prvotné obavy. „Svojím príkladom často pritiahnu k odberu ďalších a postupne sa z hromadného odberu stáva akási slávnosť humanity,“ uvádza NTS na svojej webovej stránke. Skupinu darcov je potrebné neustále obnovovať. Kľúčoví sú mladí a zdraví ľudia, ktorí sa ešte neliečia na chronické ochorenia. Krv nie je umelo nahraditeľná a len človek – humanista a altruista tu môže pomôcť.

-emi-

FOTO: Dušan Majerník