Ulrich Parzany na Slovensku

Na Slovensko príde 2. – 3. 7. 2022 známy nemecký evanjelizátor a evanjelický farár Ulrich Parzany.

V sobotu 2. 7. 2022 o 10. 00 v. ev. kostole v Poprade bude viesť praktický seminár s diskusiou na tému: Evanjelizácia v ťažkých časoch.

V nedeľu 3. 7. 2022 o 9. 00 bude kázať na Službách Božích v ev. kostole v Žiline na tému Blahoslavenstvá Pána Ježiša. Po bohoslužbách bude podobne ako aj v Poprade praktický seminár s diskusiou.

Srdečne ste pozvaní.