Rozhlasové Služby Božie z Nesvád

V nedeľu 26. júna 2022 si môžete vo vysielaní rádia Slovensko vypočuť rozhlasový prenos Služieb Božích od 9.05 hod. z evanjelického kostola v Nesvadoch. 


Kazateľka: Mária Popić, seniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu


Kantor: Nebojša Popić


Čísla piesní: 605, 192, 468, 647, 648, A – 59