Televízny prenos služieb Božích

RTVS odvysiela v 4. nedeľu po Veľkej Noci (Cantate) Evanjelické služby Božie z Chrámu sv. Trojice v Prešove so začiatkom o 10.00 hod. Káže Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV  na Slovensku. Služby Božie budú akcentovať dve témy: 160. výročie narodenia Kristíny Royovej a Deň matiek. Do programu sú zaradené príhovorné modlitby a dva videovstupy s piesňou a pozdravom k Nedeli matiek.           

 

Liturgovia:  Marek Cingeľ, tajomník biskupa Východného dištriktu a Lenka Wagnerová, námestná farárka cirkevného zboru Prešov 

Biblické texty čítajú: Miroslav Iľko, zástupca zborového dozorcu a Adelka Iľková

Báseň Milana Rúfusa Mama prednáša: Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu 

Príhovorné modlitby čítajú: Nina Mihočová, Miroslav Čurlík – zborový dozorca, Ľubomír Pankuch – dozorca Východného dištriktu

Kantor: Martin Tipul – cirkevný zbor Zlaté

Speváčky: Anna Halčáková a Marta Kmeťová

 

Spievajú sa piesne z Evanjelického spevníka: 209, 360, 498, Poďte ku mne (K. Royová), Antifóna 50 a pieseň č. 359