Multifunkčné ihrisko pre ESŠ v Martine

Naša škola nutne potrebovala zlepšiť podmienky pre telesnú a športovú výchovu, pretože našich 750 žiakov má momentálne len jednu veľmi malú telocvičňu, ktorá dokáže pokryť potreby iba prvého stupňa. Žiaci druhého stupňa a gymnázia musia byť na hodiny telesnej a športovej výchovy prepravovaní školským autobusom do športovej haly, ktorá je v obci Diaková, vzdialenej cca 4 kilometre. Novým multifunkčným ihriskom dokážeme realizovať hodiny telesnej a športovej výchovy u nás v jarných a jesenných mesiacoch.

Výstavbe multifunkčného ihriska predchádzalo vybavenie stavebného povolenia a verejné obstarávanie na jeho zhotoviteľa. Súťaž vyhrala firma SportService.

Finančné náklady na celé ihrisko predstavujú 61 800 €.  Sumu 37 000 € sme dostali od Úradu vlády SR cez dotáciu na projekt „V zdravom tele zdravý duch“. Chýbajúcu časť peňazí zabezpečila Nadácia kresťanského vzdelávania.

Ihrisko bude situované v areáli školy, medzi budovou Patronátneho gymnázia a budovou škôlky. Je to bezpečný priestor v čistej zóne mesta a v bezpečnej vzdialenosti od cestných komunikácií.

Realizácia výstavby začala 1. apríla 2020.  Práce prebiehali veľmi rýchlo. Najprv bolo spravené podložie, osadené obrubníky, položená umelá tráva  a osvetlenie. Dnes je výstavba  v poslednej fáze. Je potrebné už len dokončiť  mantinelový systém a osadiť bránky. Ukončenie stavby sa predpokladá v priebehu druhého májového týždňa.

Tešíme sa na začiatok nového školského roka, kedy bude naše ihrisko už plne využívané našimi žiakmi pre šport v dopoludňajších hodinách, ale aj v poobedných voľno-časových aktivitách.

 

Ing. Martin Uhrin