Televízne Služby Božie z Rusoviec na RTVS

Televízne Služby Božie z ev. a. v. kostola v Rusovciach (Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Petržalka) môžete sledovať: 

24. 4. 2021 (sobota) o 18:00 na TROJKE

Téma: Ježiš je cesta!
Kazateľ: Martin Kmec, zborový kaplán
Liturgička: Eva Kolesárová
Kantor: Peter Líška
Piesne: 137, 345, 421, A 35
Recituje: Miroslava Kmecová
Príhovorné modlitby: Katarína Gajdošová a Dávid Bukovinský

25. 4. 2021 (nedeľa) o 10:00 na DVOJKE

Téma: Pripravení k oslave!
Kazateľ: Ján Kolesár, zborový farár
Kantor: Janko Siroma
Piesne: 128, 362, 130, 600, A 33
Epištolu číta: Ľubomír Synak, zborový dozorca
Sólospev: Eva Kolesárová
Recituje: Andrej Kučinský