Rozhlasové Služby Božie zo Senice

Pozývame Vás najbližšiu nedeľu 25. 4. 2021 o 9. 05 počúvať evanjelické Služby Božie na Rádiu Slovensko.

Téma: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. (Jób 19, 25)

Kazateľ: Juraj Šefčík, námestný farár

Kantor: Branislav Rybnikár

Piesne: ES 459 a 604 a A 35 a ďalšie v podaní zborového spevokolu