Televízne Služby Božie z Brezovej pod Bradlom

V 5. nedeľu po Zjavení (6. 2. 2022) odvysiela RTVS na Dvojke o 10. 00 hod. televízne Služby Božie z evanjelického chrámu Božieho v Brezovej pod Bradlom (Myjavský seniorát).

Kazateľ: Lívia Lichancová, zborové farárka (Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezová pod Bradlom).


Kantor: Ján Pleša.


Piesne: 345, 44, 35, 225, A – 15.