DOD v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove

Evanjelické kolegiálne gymnázium pozýva žiakov 9. ročníka a 5.ročníka základných škôl a ich zákonných zástupcov na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. 2. 2022 od 17:00 – 17:40 hod. prostredníctvom aplikácie zoom, kde bude vyhradený priestor na zodpovedanie otázok zo strany rodičov. Prípadné otázky môžu rodičia napísať aj priamo na webovú stránku školy: Evanjelická spojená škola, Prešov (edupage.org)

Všetky zaujímavé informácie zo života Evanjelického kolegiálneho gymnázia, z priestorov vzdelávania, mimoškolských aktivít, ako aj krátke príhovory riaditeľa školy a bývalých absolventov, nájdete na videoportáli: https://www.kamnastrednu.sk/evanjelicke-kolegialne-gymnazium