Televízne Služby Božie z Batizoviec

Pozývame sledovať na 1. slávnosť svätodušnú televízne Služby Božie z Evanjelického a. v. kostola v Batizovciach (Tatranský seniorát), ktoré bude vysielať RTVS na Dvojke dňa 19. mája 2024 o 10. 00 hod.

Kazateľ: Miroslav Maťo (zborový farár Cirkevného zboru ECAV Batizovce), liturg: Jana Maťová (zborová farárka Cirkevného zboru ECAV Svit).

Na organe bude hrať Vladimír Andraš (zborový kantor).

Spievať budeme piesne: 165, 167, 175, 169, 633, A – 42, 45.