SVERŽOV: 40. výročie pamiatky posvätenia chrámu

„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Ž 122,1)

V nedeľu 22. novembra 2020 sme prežívali radosť z toho, že sa dvere kostolov znovu po čase otvorili. Vo Sveržove (cirkevný zbor Zlaté) sme mali radosť o to väčšiu, pretože dvere nášho kostola, dvere s nápisom: „Hrad prepevný je Pán Boh náš“, sú pre nás otvorené už 40 rokov.

V rámci Služieb Božích, konaných v poslednú nedeľu cirkevného roka, sme za účasti biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku – Petra Mihoča, slávili Pamiatku posvätenia chrámu Božieho. Naši predkovia ho postavili v dobe náboženskej neslobody, kedy riskovali svoju osobnú slobodu a tiež to, že ich úsilie môže byť vtedajšou komunistickou mocou zmarené.

Je to v poradí už druhý kostol sveržovských evanjelikov. Prvý – drevený, postavilo deväť evanjelických rodín v roku 1934. Pozemok, na ktorom stál tento neveľký chrám Boží, bol pomerne mokrý, nakoľko sa povyše neho nachádzajú povrchové pramene vody. Základy neboli izolované, a tak spodná vlhkosť prenikala drevenými stenami.

V roku 1979 sa veriaci rozhodili, že postavia nový kostol. Stavebné povolenie získali na rekonštrukciu dreveného kostola s tým, že na jeho základoch postavia nový chrám Boží. Už od začiatku bolo zrejmé, že na základoch starého, dreveného kostola sa nebude dať postaviť murovaný kostol. Za jeden deň drevenú stavbu rozobrali a v rýchlom čase vedľa starých základov vykopali nové, aby bol nový kostol o niečo väčší. S veľkou obetavosťou a horlivosťou sa pustili do stavby chrámu Božieho, ktorý postavili za 1 rok a 3 mesiace.

9. novembra 1980 nový stánok Boží posvätil generálny biskup Ján Michalko. Sveržov mal v tom čase, ako dcérocirkev bardejovského cirkevného zboru, 21 evanjelických rodín. Kurátormi boli Ján Pangrác a Jozef Pangrác, duchovným pastierom Ján Mišák. Od roku 1993 je Sveržov súčasťou cirkevného zboru Zlaté, kde je zborovým farárom Jaroslav Majer.

Služby Božie začali videom, ktoré obsahovalo dobové fotografie zo stavby a posviacky kostola. Brata biskupa privítal zástupca zborového dozorcu Jozef Tipul. Biskup vo svojej kázni nádherne prepojil podobenstvo o desiatich pannách s potrebou chrámu, v ktorom nakupujeme olej pre lampy svojho života, aby mohli horieť až do chvíle, keď každému z nás zaznie, ženích prichádza. Poukázal na to podstatné, čo v základoch stavby domu duchovného života nemôže chýbať. Vďačne sme si pripomenuli svedkov z radov duchovných a laikov, ktorí prispeli k životu cirkvi svojou konkrétnou službou a schopnosťami. Na ich službu a svedectvo viery môžeme nadväzovať v prítomnej dobe, aby sme aj my boli „dobrí šafári rozličnej milosti Božej“ (1Pt 4,10). Každý z nás má svoje špecifické obdarovanie, ktorým môže prispievať k životu a rastu cirkevného zboru.

Z Božej milosti sme uprostred zhromaždenia poďakovali a pogratulovali jednému z vtedajších kurátorov, Jánovi Pangrácovi, ktorý oslávil vzácne životné jubileum – 80 rokov života. Liturgiou poslúžil biskup aj domáci farár. Duchovné obohatenie prinieslo hudobno – spevácke trio v podaní Marty Kmeťovej, Aničky Halčákovej a Martina Tipula. Online prenos zabezpečujú Marián, Ján a Patrik Tipulovci.  

Celý prenos Služieb Božích si môžete pozrieť na YouTube  –  ECAV Sveržov.

Martin Tipul

Foto, kazateľnica – Jaroslav Majer

Foto – Ján Tipul