ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2020/2021 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných  programov:

Evanjelická teológia  –  (5-ročné denné spojené magisterské štúdium):
– s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.
– s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
(3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)
V  spolupráci s FiFUK a PriF UK nasledovné možnosti kombinácií:
–        s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
–        s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry
–        s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
–        s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry
–        s učiteľstvom histórie
–        s učiteľstvom geografie
–        s učiteľstvom filozofie
Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

(3-ročné denné alebo 4-ročné externé  bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

(2-ročné denné alebo 3-ročné externé magisterské štúdium)

 

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk v sekcii „Štúdium“, podsekcii  „Pre uchádzačov o štúdium“..

Termín podania prihlášok pre bakalárske a magisterské  študijné programy: 31. marca 2020

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou, následne vytlačiť a podpísané s povinnými prílohami na adresu:

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8

811 02 Bratislava 1