Revitalizácia dvoch župných škôl v Kežmarku

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť  nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. Zámer deklarovaný Memorandom o spolupráci podpísal v stredu 12. februára 2020 predseda PSK Milan Majerský s vlastníkom budov i pozemkov – Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Kežmarku.  

Zástupcovia ECAV – Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu a Roman Porubän, farár v Kežmarku i krajská samospráva sa zaviazali vzájomne spolupracovať pri realizácii  plánovanej investície vo výške približne 6 miliónov eur. Nasledovať bude podpis nájomnej zmluvy, spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a proces verejného obstarávania na samotnú rekonštrukciu budovy. Práce na projekte by sme chceli uzavrieť v horizonte dvoch rokov,“  uviedol M. Majerský. 

Podľa farára Romana Porubäna nájomná zmluva na deklarovaných  50 rokov umožní realizáciu prác a aj vzájomné prepojenie oboch škôl, čím by malo gymnázium získať napríklad jedáleň alebo väčšiu spoločenskú miestnosť, ktorá mu v súčasnosti chýba.

 „Teším sa, že evanjelická cirkev bola ústretová voči nám a aj tento investičný a morálny dlh voči školstvu v samotnom meste Kežmarok môžeme splniť,“ dodal M. Majerský. Ako ďalej uviedol, nejde o jedinú formu spolupráce s evanjelickou cirkvou, ktorá v Prešove aktuálne pracuje aj na zriadení Domova sociálnych služieb vo svojich priestoroch. „V podstate takto evanjelická cirkev plní aj svoje misijné poslanie, starostlivosť o chorých a v prípade Kežmarku o štúdium a školstvo ako také,“ dodal predseda kraja.

 

Výber z tlačovej správy:

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

 

Viac v týždenníku EPsT 8/2020