Stráne pod Tatrami

Na 2. slávnosť vianočnú – 26. decembra si evanjelici v Stráňach pod Tatrami pripomenuli 220. výročie Pamiatky posvätenia svojho chrámu a 100. výročie postavenia zvonice, ktorá stojí v jeho tesnom susedstve. Stráne pod Tatrami, v minulosti nemeckým obyvateľstvom osídlený Forberg – sú dnes filiálkou cirkevného zboru Kežmarok.

Pri príležitosti okrúhlej Pamiatky posvätenia chrámu kázal biskup Východného dištriktu Peter Mihoč: „Keď budeme do kostola prichádzať tak, ako prišli pastieri k betlehemským jasličkám, a budeme vnímať nebeského Gazdu, ktorý sa o nás stará, tak sme nechodili nadarmo. Nájdime si vždy čas na tiché rozjímanie, aby sme začuli tichý Boží hlas. Nedovoľme, aby sme ho v hluku sveta prepočuli.“ Zdôraznil tiež potrebu sociálnej angažovanosti po vzore diakona Štefana a jeho služby vdovám a sirotám, ľuďom na okraji spoločnosti v dobách ranej cirkvi: „Vianoce nás majú viesť k pevným kresťanským postojom. Nesmie nás meniť svet a doba, ale my máme premieňať svoje okolie. Buďme tými, ktorí dokážu aj dnes pevne stáť na tom, čo je Božie, rozoznávať dobro od zla, a to, čo je pravdivé.“

Zároveň biskup Východného dištriktu v rámci Služieb Božích posvätil nový oltárny kríž,  olejové sviečky a oltárne rúcho, aby odteraz slúžili bohoslužobným cieľom. V rámci programu Pamiatky posvätenia tolerančného chrámu z roku 1802 vystúpil s dvomi piesňami spevokol pod dirigentskou taktovkou zborového farára Romana Porubäna. Liturgiu a spev hrou na klávesy – keďže je organ v súčasnosti v rekonštrukcii – sprevádzal kantor Roman Uhlár.

Zborový farár Porubän účastníkom priblížil pohnutú históriu filiálky, ktorá bola aj v minulosti úzko prepojená s Kežmarkom. Poukázal tiež na to, že v rozpätí rokov 1998 – 2022 bolo na kostole preinvestovaných 67-tisíc eur: „Hoci v Stráňach pod Tatrami žije len hŕstka evanjelikov, ktorých možno spočítať na prstoch jednej ruky, dedičstvo predkov v spolupráci s cirkevným zborom Kežmarok sa snažia udržiavať. Pán Boh preto nech požehná to, čo sme pre tento stánok doposiaľ urobili.“ V súčasnosti sa Služby Božie v evanjelickom kostole v Stráňach pod Tatrami konajú v priemere desaťkrát ročne. Obec prevažne nemecký charakter stratila vysídlením väčšiny obyvateľstva nemeckého pôvodu po druhej svetovej vojne, čím sa značne zredukovali aj počty evanjelikov. Opustené usadlosti osídlili obyvatelia z okolitých obcí a Rómovia.

Zborový farár do modlitieb v rámci Služieb Božích zahrnul rodiny dvoch žien, ktoré tragicky zahynuli pred rokmi pri výbuchu trhaviny na miestnom poľnohospodárskom družstve. „Bola to veľká rana pre ich rodiny, v ktorých sa malé deti stali polosirotami a manželia vdovcami. Táto tragédia zasiahla celú obec. Stráne pod Tatrami smútili. Sú to chvíle, kedy si uvedomujeme, že nie sme pánmi nad svojimi životmi. Boh však otcom a deťom nedal zúfať – každého dňa ich posilňoval v zápasoch, pred ktoré ich život postavil,“ ozrejmil zborový farár Roman Porubän. Pamiatku dvoch tragicky zosnulých žien pripomína pamätná tabuľa osadená v interiéri kostola.

V závere účastníci slávnostných Služieb Božích zablahoželali Petrovi Mihočovi, biskupovi Východného dištriktu k  narodeninám, keďže sa narodil pred 44 rokmi práve na Štefana, 2. slávnosť vianočnú. Kostol v Stráňach pod Tatrami mu bude pripomínať akvarel – autorská tvorba maliara Alexandra Gallyho z Kežmarku. Biskup cirkevnému zboru aj jeho predsedníctvu poprial súdržnosť a jednotu, aby o kežmarskom zbore – ako v minulosti tak aj dnes – išli len dobré chýry. Stráňanci a ich potomkovia sa po Službách Božích stretli ešte na spoločnom posedení v priestoroch kežmarského hotela Hviezdoslav. Samozrejme, v Thököliho salóniku, keďže ostatky kniežaťa a „kuruckého kráľa“ sú uložené práve v kežmarskom Novom kostole.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová © Východný dištrikt