Ku vzniku republiky

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša články k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky s anketou.  Predstavuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa v týchto dňoch začal. Pozýva na evanjelizačné večery PRE TEBA, ktoré začínajú v sobotu 21. januára 2023 – prezenčne v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši s online prenosom. V najnovšom vydaní Posla čitatelia opäť nájdu veľa zaujímavých informácií, postrehov, zamyslení a správ. Historik Martin Miti Kováč v rozhovore približuje doterajšie fungovanie a návštevnosť Múzea Lutherovej reformácie. Rubrika Naša generácia predstavuje študentov teológie, ktorí tento rok absolvovali vianočnú výpomoc v cirkevných zboroch. Čitateľov Posol pozýva aj k televíznym obrazovkám prostredníctvom filmovej recenzie Balada o pilotovi. Redakcia znova pripomína prebiehajúcu predplatiteľskú súťaž o zaujímavé ceny. Predplatné je výraznou pomocou pre Tranoscius, ktorý Posol vydáva, preto aj takou formou chce podporiť predplatiteľov a poďakovať sa čitateľom, ktorí odoberajú Posol pre seba alebo pre svojich blízkych. Prajeme príjemné čítanie!