Srdce na dlani pre Relevant

Prešovský samosprávny kraj rozdal ocenenia Krajské srdcia na dlani –  medzi 17 ocenených patrí aj nezisková organizácia Relevant, ktorá pôsobí pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Prešove. Ocenenie získala za podporu dobrovoľníctva a dobrovoľníckej práce.

Odborná porota laureátov – jednotlivcov aj organizácie – vyberala z rekordného počtu nominácií, ktorých tento rok došlo viac ako 60.  Organizátori konštatujú, že ide o najvyšší počet nominácií v celej 21-ročnej histórii podujatia. Krajské srdce na dlani organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum. Júliu Markovičovú, koordinátorku a manažérku projektu teší „ochota ľudí dobrovoľnícky pomáhať a prispievať tak k lepšej spoločnosti pre nás všetkých“.

21. ročník podujatia sa konal 5. decembra v priestoroch historickej budovy Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove – symbolicky na Medzinárodný deň dobrovoľníkov. Ceny udelili v ôsmich kategóriách. Zaujala najmä pomoc Ukrajine, Rómom či študentom v Nairobi.   Podujatie moderoval herec DJZ Filip Lenárth. Hlavnú myšlienku projektu ozrejmila Petra Gerhartová, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra: „Zámerom je zvyšovanie verejnej mienky o dobrovoľníctve. Aby sme zistili, aké dobré príbehy tu máme a inšpirovali aj iných ľudí k tomu, čo všetko sa dá robiť, aby sme ďalej šírili dobro v našom kraji.“

Relevant n. o. získala ocenenie za dlhoročnú prácu s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, za prácu so seniormi a aktívne zapájanie dobrovoľníkov do všetkých svojich aktivít, vrátane Café Relevant a Klubovne Puzzle, zriadenej v priestoroch zborového domu Patmos. Organizácia v meste Prešov pôsobí už 16 rokov, aj keď jej neoficiálne pôsobenie začalo ešte o desať rokov skôr. Intenzívne pracuje s dievčatami bez domova a vytvára pre ne bezpečné prostredie, kým sa nezačlenia do bežného života. Pripravuje komplexné programy ako napr. Dielňa pre život, kde si zdokonaľujú pracovné zručnosti. V Domove na pol ceste „Hniezdo“ Relevant doteraz pomohol 54 ženám osamostatniť, 82 ľuďom pomohol získať zamestnanie. Podporuje tiež neformálnu dobrovoľnícku prácu v detských domovoch a s mládežou. Dobrovoľníci pracujú aj v kaviarni Café Relevant, ktorá sa zároveň stala priestorom pomoci ukrajinským odídencom. Denne sa tu podáva strava tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Relevant poskytuje aj priestory Klubovne pre lekcie slovenského jazyka.

Nezisková organizácia sa zaradila tiež medzi 9 laureátov, ktorých 11-členná odborná komisia nominovala do národného finále Dobrovoľník roka – bude sa konať v marci 2023 v Bratislave. Ocenenie Srdce na dlani, ktoré si Relevant prevzal na doskách DJZ, jeho riaditeľa Mareka Ilenina milo prekvapilo: „Nominovalo nás mesto Prešov, s ktorým teraz spolupracujeme. Pomáhať, podporovať a spájať patrí medzi naše vízie. Sme radi, že prešovský kraj budeme môcť reprezentovať aj na národnej úrovni.“

-emi-