Spomienková tryzna na EGJAK v Košiciach

Spomienkovou tryznou „Nezabudnutí susedia“ si aj Evanjelické gymnázium J. A. Komenského pripomenulo obete holokaustu a vydanie Židovského kódexu Slovenským štátom pred 81 rokmi. Spomienková udalosť sa za účasti pozvaných hostí, vedenia školy, pedagógov a vybraných študentov uskutočnila 7. septembra v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici.  Spomienkovú udalosť svojou účasťou podporil biskup Východného dištriktu ECAV Peter Mihoč, emeritný biskup VD Igor Mišina a senior Košického seniorátu Samuel Linkesch. Online sa prihovoril rabín Baruch Myers, zaznelo svedectvo preživšej Evy Mosnákovej.

Program pokračoval besedou študentov s preživším, pánom Igorom Rolným. Na projekte Nezabudnutí susedia a diskusii sa zúčastnil aj Martin Korčok z Múzea holokaustu v Seredi. Je presvedčený, že „obete holokaustu by si konečne zaslúžili, aby sa odstránili pamätníky venované zločincom a zakázalo sa ich uctievanie“.

„Som hrdý na EGJAK, že je aktívne aj v tomto smere. Dôležité, aby sme nezabudli a táto smutná kapitola našich dejín sa nezopakovala,“ uviedol na fb stránke gymnázia farár a teológ Ondrej Kolárovský.

-emi-